ค้นหา
Sign In    Sign Up 
น้ำตาลบริสุทธิ์จากอ้อย กิโลกรัมละ 27 บ. สนใจสั่งซื้อได้ที่สำนักข่าวเวสเทิร์นนิวส์ โทร.032-350438
สมาชิก
Sign In
E-mail
Password
 
Remember me
 


คอลัมน์-บทความ
หมายเหตุราชบุรี
จับกระแสภาคตะวันตก
บทความ
กิจกรรมสังคม
รอบราชบุรี
จับกระแสข่าว
เสียงประชาชน
เกาะติดข่าว
โฟกัสสังคม
โฟกัสเศรษฐกิจ
โฟกัส ญ.หญิง
เครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคม
สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่บ้านสุขภาพ โทร.032-350438
พื้นที่โฆษณา

เกาะกระแสข่าวภูมิภาค


กำลังเชื่อมต่อไปยัง http://www.krobkruakao.com/rss/RegionalNews.rss...


ตลาดแรงงาน

 
รายงานพิเศษ
 
 

คนราชบุรีจับตา นภินทรและมานิต ซบพรรคเพื่อไทย


ท่ามกลางการเมืองที่ร้อนแรง ประชาชนออกมาคัดค้านการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 ก.พ. 57 โดยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปปผระเทศก่อน เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้อย่างแท้จริง แต่รัฐบาลและกกต.ก็ยังดันทุรังดำเนินการเปิดรับสมัคร ซึ่งทางจังหวัดมีประชาชนออกมาต่อต้านจนไม่สามารถเปิดรับสมัครได้ ส่วนที่จังหวัดราชบุรี กกต.สามารถเปิดรับสมัครได้สำเร็จ ถึงแม้จะมีประชาชนออกมาคัดค้าน โดยมีผู้มสัครจากพรรคการเมืองจำนวน 3 พรรคลงแข่งขันในครั้งนี้ สำหรับกลุ่มการเมืองที่ถูกจับตามองเป็นกรณีพิเศษ คือกลุ่มนายมา

  อ่านต่อ

ทุบใบไม้สดเพ้นท์ผ้า สุดยอดภูมิปัญญาเด็กกะเหรี่ยง


โรงเรียนรุจิรพัฒน์ หมู่ที่3บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนในพื้นที่ติดกับชายแดนไทย - พม่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง พม่า และไทย ที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนเข้ามารับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่3รวม1,073คน นักเรียนส่วนใหญ่ พ่อแม่ยากจน หาเช้ากินค่ำ และใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ป่าไม้ และหุบเขา เด็ก ๆ จริงมีวัฒนาการจากธรรมชาติเหล่านี้มาดับแปลงให้เข้ากับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน และที่โรงเรียน สิ่งหนึ่งที่ได้จากภูมิปัญญาของนักเรียน คือการใช้ดอกไม้

  อ่านต่อ

รายงานพิเศษ - คุณค่า “ ปอกะบิด ” สมุนไพรไทยโบราณ กับการศึกษานอกห้องเรียน รร.เทพศิรินทร์


“ปอกะบิด”หรือ“ปอบิด”เป็นสมุนไพรพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันแต่สมัยโบราณเนื่องจากลักษณะของการออกดอกออกฝัก ตั้งแต่ลําต้นบริเวณโคนใบไปจนถึงยอดใบขึ้นเป็นกลุ่ม เป็นกอ ความสูงประมาณ3 –5เมตร แต่ไม่เกิน10เมตร บางกอแตกแขนงจากโคนรากมี15 –20ต้นพบเห็นในพื้นที่ป่าไร่ซาก ที่ผ่านการไถปรับพื้นที่ทําสวน หรือทําไร่มาแล้ว และปล่อยให้รกร้าง เป็นกลุ่มไม้เบิกนําขึ้นก่อนไม้ยืนต้นอื่น ๆพบเห็นได้ตามหัวไร่ ปลายนา และตามริมถนนทั่วไป ปอกะบิด จึงแย่งกันขึ้นไปพร้อมกับพืชตระกูลอื่น ๆ ที่ต้องการแสงแดดมากใน

  อ่านต่อ

รายงานพิเศษ - ชาวบ้านริมแม่น้ำแม่กลองคัดค้านระบบบริหารจัดการนํ้าของรัฐบาล 3.5 แสนล้าน


จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาสภาวะวิกฤติจากอุทกภัยหลายพื้นที่ทางเหนือตอนบน และภาคกลาง เกิดภาวะนํ้าท่วมหนักเป็นเวลานาน ทําใหพื้นที่เกษตร สัตว์เลี้ยง และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจํานวนมากรัฐบาลจึงได้จัดหาวิธีในการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันความเสียหายอันที่เกิดจากอุทกภัยในอนาคต จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้าอย่างยั่งยืนรัฐบาลจึงได้มีคําสั่งให้จังหวัดต่าง ๆ ที่ผ่านโครงการดังกล่าวจัดเวทีรับฟัง และแสดงความคิดเห็นโครงการเพื่อออกแบบ และก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภั

  อ่านต่อ

รายงานพิเศษ - “ ธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ” ประธาน อปพร. “ ทํางานตอบแทนแผ่นดิน ”


น้อยนักที่จะได้เห็นคนซึ่งเป็นประชาชนธรรมดา แต่สมัครใจที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับสังคม ช่วยเหลือทุกอย่างเพื่อเพื่อนมนุษย์ยามที่ประสบปัญหาต่าง ๆนายธัมสัญญ์อุ่มเอิบประธาน อปพร.จังหวัดราชบุรีได้ชื่อว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่สําคัญยิ่งของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงอย่างที่คนอื่น ๆ ทําไม่ได้ เพราะประวัติของเขานั้น มีแต่ช่วยเหลือสังคมจริง ๆบ้านบ่อมะกรูดตําบลบ้านฆ้อง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ เปิดเป็นโครงการศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ มีคนมาดูงานจากทั่วประเทศวันละหลายคณะ นายธัมสัญญ์อุ่มเอิบประธาน อปพร.จัง

  อ่านต่อ

รายงานพิเศษ - ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ราชบุรีสู่รางวัลมาตรฐานสากลระดับโลก


พื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ปลูกพืชผัก ผลไม้ ที่สำคัญอย่างหน่อไม้ฝรั่งข้าวโพดอ่อน ชมพู่ องุ่น มะนาว มะพร้าวน้ำหอม ส่งออกตลาดทั้งในและต่างประเทศได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาแล้ว นายจรัญเจริญทรัพย์ประธานสภายุวเกษตรจังหวัดราชบุรี ประธานวิสาหกิจชุมชนอำเภอดำเนินสะดวกผู้ประกอบการส่งออกผักและผลไม้ อยู่บ้านเลขที่196หมู่ที่2 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวกเป็นอีกคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับรางวัลA Model Farmer From The Kingdom of ThailandโดยFood and Agriculture Organzation of The United Nationsจากสมเด็จพระ

  อ่านต่อ

รายงานพิเศษ - โครงการจับเป็นจับตาย “ กระบองระงับเหตุ ” ตํารวจภูธรราชบุรี “ ไอเดียใหม่ของรองผู้บังคับการ ”


ปัจจุบันการปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง เกิดขึ้นบ่อยครั้งหลายท้องที่ทั่วประเทศต้องเสียชีวิต และทรัพย์สินจํานวนมาก ด้วยเหตุการดังกล่าวยิ่งขยายวงกว้างไปจนเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่นิ่งไม่ได้ พ.ต.อ.ปรัชญ์ชัยใจชาญสุขกิจรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีเน้นการป้องกันให้เกิดประสิทธิภาพจึงได้มีไอเดียให้ตํารวจฝึกการใช้กระบองมาระงับเหตุ แทนการใช้อาวุธปืนยามที่ไม่จําเป็น “พ.ต.อ.ปรัชญ์ชัย”กล่าวว่า ราชบุรีป้องกันมาต่อเนื่องอยู่แล้วแต่เพื่อเป็นการเน้นยํ้าขึ้นไปอีกได้กําชับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกสถ

  อ่านต่อ

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรี เชิญผู้ใจบุญเข้าร่วม โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า


สัตว์ป่าของกลางที่ได้จากการจับกุมผู้กระทำผิด ในคดีลักลอบค้าสัตว์ป่า และอีกส่วนหนึ่ง มาจากการที่ประชาชนไม่ประสงค์จะเลี้ยงต่อ จึงส่งมอบให้กับทางราชการนำมาดูแลรวม 84 ชนิดประมาณกว่า 2,000 ตัว ประกอบด้วย สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู ตะกวด เต่า สัตว์ปีก นก ไก่ฟ้า สัตว์กีบ หมูป่า เก้ง กวาง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างเสือโคร่ง ที่ถูกเลี้ยงดูอยู่ภายในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนแห่งนี้ เป็นหนึ่งใน 25 แห่งของประเทศ ที่ได้มีการนำสัตว์ป่าของกลางมาดูแล สัตว์บางชนิดไม่

  อ่านต่อ


1 to 8 of 11 more..
 


Site map

About as


00000
© 2008 - 2012 i4store.com. all right reserved. Privacy Policy | Term of use